Tussen Dries en Durme

Tussen Dries en Durme

Vzw Lia wil met het project ‘Tussen Dries en Durme’ volop inzetten op de ontwikkeling van haar parktuin tot een ontmoetings- en speelplek. Daarnaast wordt het Beerkaaihuisje aan de Durme her bestemd.

Meer info op de projectsite: http://www.rlsd.be/node/3091