Wat doen we

Begeleiding van de jongere op verschillende domeinen

In Al Paso krijgt elke jongere een individuele begeleider (IB) toegewezen, welke de jongere wekelijks ontmoet. De begeleiding kan de jongere op vele vlakken bijstaan. Bij aanvang gaan we na op welke domeinen de jongere graag ondersteuning wenst en welke moeilijkheden het zelfstandig wonen belemmeren. Na het doorlopen van deze domeinen, is het mogelijk samen haalbare doelen te formuleren waaraan de komende maanden gewerkt zal worden. Naarmate de jongere meer doelen van het lijstje kan schrappen, en hij/zij als dusdanig meer zelfstandigheid verkrijgt, neemt onze ondersteuning af.

Tijdens de begeleiding nemen we 12 domeinen als leidraad om de weg naar zelfstandigheid vlot te laten verlopen. Zo bekijken we de vraag van de jongere op vlak van zelfzorgvaardigheden (woonst, geld, administratie, huishouden, gezondheid en dagbesteding) maar ook andere thema’s kunnen aan bod komen (gelukkig zijn, informatie en hulp, gepast gedrag in sociale situaties, gezin/familie, vrienden en relaties).

De begeleider beoogt een goede wederzijdse relatie op te bouwen met de jongere, waarin ook andere problemen (niet vernoemd binnen de 12 bovenstaande domeinen) aangekaart en besproken kunnen worden. Wekelijks zullen zij samen op zoek gaan naar mogelijke oplossingen voor problemen en moeilijkheden die zich stellen.