Wie zijn we

Beaufort is een OVBJ (organisatie voor bijzondere jeugdzorg) en biedt hulp aan kinderen, jongeren, jongvolwassenen en gezinnen die zich in een complexe leefsituatie bevinden. Beaufort omvat meerdere afdelingen in de regio Waas en Dender met elk hun specifieke werking:

Indigo biedt voor 42 kinderen en jongeren verblijf aan en begeleiding van hun gezin. Indigo is gelegen in Waasmunster. In de afdeling Kasteelstraat kunnen 22 kinderen en jongeren (0 – 18 jaar) terecht in de verticale leefgroepen Mozaïek en Domino. Daarnaast zijn er twee horizontale leefgroepen in de afdeling Dries: de pubergroep Via voor tien jongeren tussen 13 en 17 jaar en de adolescentenwerking Scala voor tien jongeren vanaf 16,5 jaar, met een leefgroep en 4 studio’s voor kamertraining.

Al Paso, afdeling in Lokeren, organiseert begeleiding in functie van autonoom wonen. Negentien jongvolwassenen (tussen 17 en 21 jaar) worden begeleid in hun eigen omgeving bij het uitbouwen van een eigen leven. Doel is dat ze zich kunnen handhaven en een plaats kunnen verwerven in de samenleving.

In Lokeren is ook dagcentrum Epsilon gevestigd waar tien jongeren tussen 6 en 17 jaar en hun gezin worden begeleid. Jongeren kunnen op weekdagen voor dagbegeleiding terecht in het dagcentrum en ouders worden begeleid in de eigen omgeving.

Camino, afdeling te Lokeren, begeleidt 32 gezinnen van jongeren tussen 0 en 17 jaar in hun eigen omgeving. Het aanbod richt zich tot gezinnen voor wie de laagdrempelige hulp ontoereikend of onbereikbaar is en waar de veiligheid en/of ontwikkeling van de kinderen in gevaar dreigt te komen.

Team Sherpa is een samenwerkingsverband tussen Lia, Hof ter Welle en Vrij CLB Waas en Dender. De dienst is gevestigd in Waasmunster en biedt contextbegeleiding aan in functie van positieve heroriëntering.