Wat doen we

Begeleiding jongere

  • Groepsbegeleiding

De jongere wordt opgevangen in één van de leefgroepen, waar in de eerste plaats een veilig onderkomen en structuur in een ontwikkelingsstimulerend leefklimaat wordt aangeboden. De jongere leeft er met andere jongeren en neemt deel aan de dagelijkse routines (naar school gaan, maaltijden, vrijetijdsactiviteiten plannen en uitwerken…) en eventuele groepsactiviteiten. De begeleiders houden zicht op de activiteiten van de jongeren en tonen interesse in hun leefwereld. Ze werken probleemoplossend en activerend met de jongeren.

  • Individuele begeleiding

Elke jongere die in het begeleidingstehuis start, krijgt een  individuele begeleider (IB) toegewezen. De individuele begeleider probeert een goede relatie op te bouwen met de jongere en  zit regelmatig samen met de jongere om zoveel mogelijk ondersteuning te bieden en te begeleiden.
De IB werkt samen met jongeren rond zijn of haar vragen en werkpunten.
De individuele begeleiding sluit zoveel mogelijk aan  bij de gezinsbegeleiding.

  • Schoolbegeleiding/werkbegeleiding/dagbesteding

In Indigo besteden we veel aandacht aan studiebegeleiding. De begeleider zal in samenspraak met de ouders regelmatig contact opnemen en overleggen met school, CLB, revalidatie ,… om zo  goed mogelijk te kunnen samenwerken.

Jongeren die op zoek zijn naar werk worden hierin begeleid.

Alle jongeren worden gestimuleerd om een vrijetijdsbesteding te zoeken  met het doel om sociale contacten  en maatschappelijke integratie te bevorderen.

Begeleiding ouders

Gezinsbegeleiding/contextbegeleiding

Het gehele gezin betrekken en centraal stellen binnen de begeleiding is essentieel.

De gezinsbegeleider komt regelmatig langs bij de ouders thuis en probeert het gezin te ondersteunen op verschillende vlakken.
Samen met de ouders zoeken we uit waarrond de ouders willen  werken om hun situatie te verbeteren : jongeren stimuleren in zelfstandig worden, bekijken waarmee  jongeren bezig zijn en hiervoor interesse tonen, hoe kinderen laten luisteren ?

Ook in de voorziening is er ruimte voor het gezin tijdens bezoeken  of opvoedingsactiviteiten waar ouders actief bij betrokken kunnen worden.

De problemen waar ouders mee zitten rond hun kinderen, hangen dikwijls ook met andere problemen samen: een ongezond en te klein huis, onvoldoende inkomen, schulden, ziekte, echtscheiding,… Dit brengt spanningen teweeg tussen ouders en kinderen. Daarom is er op deze vlakken ook samenwerking mogelijk met andere diensten (OCMW,  Familiezorg,  Sociale Huisvestingsmaatschappij,…).