Wie zijn we

Indigo is een afdeling van Beaufort en richt zich op gezinnen die moeilijkheden ervaren in de opvoeding van hun kind(eren). In Indigo verblijven kinderen en jongeren tussen 3 en 18-21 jaar voltijds of deeltijds (traject). We bekijken met de gezinnen wat de vraag is en hoe  we samen aan de problemen kunnen werken en welke oplossingen er zijn.

Onze hulpverlening is niet rechtstreeks toegankelijk, dit betekent dat een aanvraag voor onze hulpverlening dient te gebeuren via de toegangspoort. Een betrokken hulpverlener (CLB-medewerker, huisarts, OCMW-medewerker,…) kan samen met de ouders een aanvraag indienen. Als het gezin reeds begeleid wordt door een consulent van het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg (OCJ) of de Sociale dienst van de Jeugdrechtbank, zal deze de hulp aanvragen.

Afhankelijk van de vraag van de ouders, de plaatsende instantie  of de leeftijd van de jongere kan er gewerkt worden rond een terugkeer naar huis, een pleeggezin of naar meer zelfstandigheid voor de jongere, met als uiteindelijke doel alleen te wonen. Hiervoor beschikken wij over  verschillende leefgroepen.

Jongere kinderen en verschillende kinderen uit een zelfde gezin worden opgenomen in de verticale leefgroepen Mozaïek en Domino. Pubers verblijven in de leefgroepen Via en adolescenten kunnen terecht in de leefgroep, kamertraining of begeleid zelfstandig wonen van Scala.