Algemene Voorwaarden

De 3-urenloop ten voordele van vzw LIA wordt dit jaar voor de vijfde keer georganiseerd en gaat door op en rond de terreinen van vzw LIA en de gemeente Waasmunster (Sombeke). Het is een sportieve activiteit met als doel geld in te zamelen voor de vakantieprojecten en vrijetijdsbestedingen van onze kinderen en de verbinding aan te gaan met onze buren om elkaar zo beter te leren kennen. De uitdaging is zoveel mogelijk rondjes te lopen in het tijdsbestek van 14u00 tot 17u00.

Reglement:

 • Het inschrijvingsgeld bedraagt 50,00€ per team. Elk team bestaat uit maximum 5 personen.
 • Je mag je inschrijven vanaf 10 jaar.
 • Jonge lopers vallen onder de verantwoordelijkheid van een volwassene uit zijn/haar team om zo overbelasting en blessures te vermijden.
 • Wat is inbegrepen in het inschrijvingsgeld:
  – Water en fruit.
  – Deelnemerspakket.
  – EHBO-post.
  – Prijs voor het team met de meeste rondjes.
  – 3 uur non-stop motiverende muziek.
 • Omwille van milieuoverwegingen voorzien we geen plastic flesjes water meer. Gelieve zelf een herbruikbare bidon mee te brengen!
 • Inschrijven kan door het insturen van het inschrijvingsformulier.
  Inschrijven kan tot en met donderdag 15 juni 2022 23u59.
  30 teams worden toegelaten. Er is een inschrijvingsstop.

  Na deze datum worden geen inschrijvingen meer aanvaard.
  Het inschrijvingsformulier is opvraagbaar via kathleen.vanhemelrijck@vzwlia.be en bevat volgende gegevens:
  – Naam van de ploeg
  – Naam van de kapitein van de ploeg
  – Teamleden (naam – geboortedatum-adres – mailadres – GSMnummer)
  – Ingeval het team zelf een sponsor meebrengt : de naam en contactgegevens van de sponsor.
 • De inschrijving is pas definitief na ontvangst van het inschrijvingsgeld op rekeningnummerBE32 3631 3578 6502 met de vermelding “LIAloop + naam kapitein”. Bij niet-betaling wordt de inschrijving geannuleerd.
 • Na inschrijving en betaling van het inschrijvingsgeld krijg je een bericht als bevestiging. Een overzicht met het ploegnummer, info mbt het team en de toegekende sponsor worden je ten laatste 1 dag voor het evenement per mail doorgestuurd naar het doorgegeven contact mailadres.
 • Start: zaterdag 17 juni 2023 om 14u00. Deelnemerspakket afhalen na online voorinschrijving is mogelijk vanaf 12u30 in de tent op Sombekedries.
 • Einde : zaterdag 17 juni 2023 om 17h00. Het laatst ingezette rondje mag uitgelopen worden en telt nog mee.
 • Er is steeds 1 deelnemer van elk team aan het lopen. Aflossen gebeurt in de voorziene zone ter hoogte van de inschrijvingstent. Aflossen is niet verplicht!
  Vertrekken voor 14u00 is ten strengste verboden. Maximum duur van de activiteit is 3 uur. Zonder nummer of bij bedrog wordt men onmiddellijk uitgesloten, geschrapt uit de deelnemerslijst en ontvangt men geen enkele compensatie en beloning!
 • Alle handelingen en voorwerpen die de LIAloop kunnen verstoren zijn verboden. Daarbij wordt gedacht aan dieren, wapens, drugs en drankmisbruik, … . Overtreders worden onmiddellijk uitgesloten, geschrapt uit de deelnemerslijst en ontvangen geen enkele compensatie en beloning! Van toeschouwers verwachten we een sportieve en aanmoedigende houding.
 • vzw LIA is niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van bagage en/of inhoud.
 • Neem bij elk ongeval contact op met de organisatoren of de mensen van EHBO.
 • Vraag om een ongevalsaangifte in te vullen en zorg ervoor dat uw naam, volledige adres én een omschrijving van het ongeval op de formulieren worden vermeld.
 • Transport per ziekenwagen is altijd op kosten van de deelnemer.
  Iedere loper neemt deel op eigen risico.
 • Het inschrijvingsgeld blijft onder alle omstandigheden in volle bezit van vzw LIA.
 • Van de deelnemers wordt verwacht dat zij het terrein proper houden en de daartoe opgestelde afvalcontainers gebruiken. Er zijn een aantal afvalpunten voorzien voor PMD, GFT en Restafval. Elke deelnemer dient zijn afval te sorteren en in de afvalcontainers te deponeren. Er worden toiletboxen voor sanitaire stops voorzien.
 • Alle vragen, voorstellen, klachten en opmerkingen kunnen per mail naar kathleen.vanhemelrijck@vzwlia.be overgemaakt worden.
 • Gegevens organisator : vzw LIA, Smoorstraat 8, 9250 Waasmunster, 052/46.04.27
 • Rechtszaken zullen behandeld worden door de rechtbank te Dendermonde.

Praktische info:  BE ON TIME!!
Alle info kan verkregen worden via kathleen.vanhemelrijck@vzwlia.be, onze website en facebookpagina. Er zal bij aankomst aan de kapitein van iedere groep gevraagd worden een lijst ter kennisname van dit reglement te ondertekenen en zijn teamleden hiervan op de hoogte te stellen.