Wie zijn we

Al Paso begeleidt en ondersteunt jongeren met een vraag naar zelfstandig wonen omwille van de nood om op eigen benen te staan, omwille van de moeilijke thuissituatie, of als volgende stap na een verblijf in een residentiële setting. De weg naar zelfstandig wonen vergt heel wat energie: de jongere moet zelf naar een woning zoeken, zelf zorgen voor voldoende geld om maandelijkse huur en facturen te betalen, zelf zorgen voor de nodige verzekeringen, zelf zorgen om tijdig op school of werk aan te komen, …

Elke jongere kampt tijdens deze zoektocht weleens met moeilijkheden of problemen. Maar deze problemen kunnen opgelost worden. Binnen Al Paso bekijken we wat de vraag van de jongere is, hoe we samen aan deze moeilijkheden kunnen werken en welke oplossingen voorhanden zijn.

Al Paso is toegankelijk voor jongeren tussen 17 en 21 jaar. Jongeren tussen 17 en 18 jaar komen in aanmerking mits begeleid zelfstandig wonen (BZW) van start kan gaan voor de 18e verjaardag. Jongeren tussen 18 en 21 jaar komen in aanmerking indien een andere maatregel binnen Bijzondere Jeugdbijstand nog lopende is of minder dan 6 maanden geleden afgesloten is.

Onze hulpverlening is niet rechtstreeks toegankelijk, dit betekent dat een aanvraag voor onze hulpverlening dient te gebeuren via de toegangspoort. Een betrokken hulpverlener (CLB-medewerker, huisarts, OCMW-medewerker,…) kan samen met de jongere een aanvraag indienen. Als de jongere reeds begeleid wordt door een consulent van het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg (OCJ) of de Sociale dienst van de Jeugdrechtbank, zal deze de hulp aanvragen.