Links

CLB
Het CLB werkt met verschillende vakmensen samen: artsen, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, psychologen, pedagogen. Samen met de school zorgt dat team ervoor dat elk kind op school zijn kennis, talenten en vaardigheden zo goed mogelijk kan ontwikkelen.
De DrugLijn
De DrugLijn is dé Vlaamse service waar je terecht kan met alle vragen over drank, drugs, pillen en gokken. Ouder, student, partner, vriend, familielid of gebruiker? De DrugLijn is er voor iedereen.
JAC
Het JAC is er voor iedereen tussen 12 en 25 jaar. Je kan er informatie opzoeken, vragen stellen of een babbel doen. Je hoeft geen afspraak te maken. Je kan gewoon binnenlopen tijdens de openingsuren. Je kan er anoniem terecht.
Jo-lijn
Jo-lijn is de luisterlijn van Jongerenwelzijn. Bel ons dan op het gratis nummer 0800/ 900 33.
Jongerenwelzijn
Opgroeien loopt niet altijd van een leien dakje. Soms komen jongeren met situaties in aanraking waar ze moeilijk een oplossing voor hebben. Misschien hebben ze problemen thuis of mogelijk een misdrijf gepleegd.
Kinderrechtencommissariaat
Het Kinderrechtencommissariaat werd opgericht door het Vlaams Parlement als onafhankelijke instantie met als hoofdopdracht het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind bekend te maken en toe te zien op de naleving ervan.
Kinderrechtswinkels
De Kinderrechtswinkel vzw is een rechtbeschermingsinitiatief voor minderjarigen. Al meer dan 20 jaar ijvert de Kinderrechtswinkels vzw voor de realisatie van kinderrechten in België.
Opvoedingswinkel
De opvoedingswinkel is er om samen met de ouder en zijn omgeving het evenwicht in de opvoeding te versterken, te herstellen of terug in balans te brengen.Ouders helpen bij het opvoeden en opgroeien van hun kinderen is ons doel, aan de hand van practische hulp, een gesprek, advies of hulp.
Sensoa
Sensoa is een dynamische organisatie, die niet enkel reageert maar ook anticipeert op toekomstige ontwikkelingen. Om onze doelstellingen te realiseren, trachten we zoveel mogelijk samen te werken met externe partners.