Wat doen we

Wat doen we?
Beaufort is een organisatie binnen de Bijzondere Jeugdzorg die hulp biedt aan jongeren en gezinnen, opvoedingsverantwoordelijken (of andere belangrijke personen) die in een problematische leefsituatie zijn terecht gekomen. Problemen zijn niet meer alleenstaand en de jongere en het gezin vinden nog moeilijk een oplossing binnen de eigen omgeving. Samen kunnen we ervoor zorgen dat de cliënt over de mogelijkheden beschikt om opnieuw het hoofd te bieden aan de problemen die op zijn pad komen.
We gaan op zoek naar hulpverlening op maat van de jongere en zijn omgeving die zo kortdurend is als kan of zo lang en intensief als nodig. We vinden het belangrijk dat de jongere veilig is en nemen dit ook mee op in de aangeboden hulp. We spreken over verschillende vormen van begeleiding die kunnen aangeboden worden waarbij we goed beluisteren wat de vraag is om samen een antwoord te vinden en dit alles volgens het tempo van de cliënt. Waar men altijd op kan rekenen is begeleiding van het gezin en de omgeving van de jongere en van de jongere zelf (contextbegeleiding) , ook als deze jongere alleen gaat wonen (contextbegeleiding ifv autonoom wonen) . Bij contextbegeleiding kan het zijn dat de begeleiding aangevuld wordt met dagbegeleiding in groep of een verblijf. Hoewel verblijf in een leefgroep alle dagen kan, is dit niet altijd nodig en kan dit ook enkele dagen zijn. Dit geldt ook voor dagbegeleiding in groep (na schooltijd en tijdens vakantieperiodes). Het inschakelen of uitschakelen van bepaalde vormen van begeleiding, gebeurt in overleg met de ouders, jongere, netwerk en eventuele verwijzer. We bekijken op welke manier deze schakeling kan gebeuren zodat er zo weinig mogelijk breuken in de hulpverlening ontstaan, indien gewenst met behoud van de contextbegeleider. Om dit alles te realiseren beschikt  Beaufort over 5 verschillende afdelingen waar je verschillende hulp of combinaties van hulp kan krijgen. We verwijzen hiervoor graag naar de websites van Indigo, Epsilon, Camino en Al Paso.