Historiek

In 1894 werd de basis van onze werking gelegd door zes zusters Maricollen Franciscanessen die in Sombeke een weeshuis oprichtten. In 1954 werd het een tehuis voor sociaal verwaarloosde jeugd en in 1973 erkend als begeleidingstehuis voor 45 jongeren. De eerste steen van Kindervreugd werd gelegd. De residentiële voorziening kreeg in 1999 de naam Indigo.

In functie van bestaande noden hebben we ons aanbod uitgebreid en gediversifieerd naar verschillende hulpverleningsvormen. In 1992 richtten we ons dagcentrum Epsilon op, in 2003 Al Paso de dienst voor BZW en in 2008 Camino een thuisbegeleidingsdienst.

We zijn een dynamische organisatie die zich verder professionaliseert om een gepast antwoord te vinden op jongeren en hun gezin die zich in een problematische leefsituatie bevinden.

Deze dynamiek vonden we niet meer terug in de naam Kindervreugd en we kozen in 2011 voor de nieuwe naam Beaufort….. letterlijk een nieuwe wind in de organisatie.

Niet zonder gevolg want in 2013 is onze organisatie in het experimenteel modulair kader gestapt (EMK), met als belangrijkste doel onze hulpverlening nog beter af te stemmen op de vraag van de client.