Wie zijn we

Thuisbegeleiding Camino ondersteunt gezinnen met opvoedingsvragen:

Opvoeden is niet altijd makkelijk. Elke ouder kampt wel eens met zorgen. Kinderen luisteren niet altijd, op school vlot het niet, je maakt je ongerust rond de vriendenkring van je kind, … En als ouder heb je soms het gevoel dat je niet weet hoe je hier mee moet omgaan, hoe je ervoor kan zorgen dat regels nageleefd worden. Ook het kind of de jongere wordt in de begeleiding van Camino betrokken. Ook zij hebben soms vragen.

Problemen kunnen opgelost worden. Soms gaat dit gemakkelijk, soms erg moeilijk, maar zelden vanzelf. We bekijken wat jullie vraag is en hoe we samen aan de problemen kunnen werken en welke oplossingen er zijn.
Camino biedt begeleiding aan huis in gezinnen met kinderen tussen 0 en 18 jaar.

Onze hulpverlening is rechtstreeks toegankelijk. Aanmelding gebeurt via een formulier dat je hier kan terugvinden. Gelieve het aanmeldingsformulier te versturen naar aanmelding.contextbegeleiding@vzwlia.be .

Een betrokken hulpverlener (zoals een CLB-medewerker, huisarts, OCMW-medewerker,…) kan samen met de ouders een aanvraag indienen. Als het gezin reeds begeleid wordt door een consulent van het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg (OCJ) of de Sociale dienst van de Jeugdrechtbank, zal deze de hulp aanvragen.

Camino is ook actief in het verbindingsteam van Krachtgericht Waas en Dender.

Voor verdere vragen kan je ons steeds telefonisch bereiken (052/75.22.03).