Wat doen we

Begeleiding van de ouder(s)

Gezinsbegeleiding
De gezinsbegeleider werkt intensief samen met het gezin. Hij komt wekelijks langs bij de ouders thuis en probeert het gezin te helpen op verschillende vlakken. De problemen waar ouders mee zitten rond hun kinderen hangen dikwijls ook met andere problemen samen: een ongezond en te klein huis, onvoldoende inkomen, schulden, ziekte, echtscheiding,… Dit brengt spanningen teweeg tussen ouders en kinderen. Daarom is er op deze vlakken ook samenwerking mogelijk met andere diensten (OCMW, Familiezorg, Sociale Huisvestingsmaatschappij,…).

Samen met de ouders zoeken we uit waarrond zij willen werken om hun situatie te verbeteren: zoeken naar gepaste straffen en beloningen, opstellen van regels en afspraken, de kinderen stimuleren in zelfstandig worden, bekijken waarmee je kinderen bezig zijn en hiervoor interesse tonen,…

Begeleiding van de jongere

Individuele begeleiding
Elk kind of jongere die in Epsilon start, krijgt een individuele begeleider (IB). Dat is meestal dezelfde persoon als de gezinsbegeleider die bij de ouders langsgaat. De individuele begeleider probeert een goede relatie op te bouwen met het kind of jongere en ze zitten regelmatig samen om te zoeken naar oplossingen voor de problemen. Elk kind of jongere krijgt zo regelmatig de nodige aandacht. We zorgen er ook voor dat de individuele begeleiding aansluit bij de gezinsbegeleiding.

Schoolbegeleiding
De begeleider zal in samenspraak met de ouders regelmatig contact opnemen en overleggen met school, CLB, reva,… om zo goed mogelijk te kunnen samenwerken. In Epsilon besteden we ook veel aandacht aan het begeleiden van het huiswerk en bekijken we met de jongere hoe we structuur kunnen brengen in het maken van huiswerk en leren van lessen. Elk kind of jongere heeft een eigen studeerplekje.

Groepsbegeleiding
Naast de individuele begeleiding, hebben we ook een dagelijkse groepswerking: er zijn groepsregels, er worden activiteiten georganiseerd, er zijn groepsgesprekken, er wordt samen gegeten… In de groep leren de kinderen allerlei dingen aan: op een leuke manier samenspelen, met elkaar babbelen, naar elkaar luisteren maar ook opmerkingen aanvaarden, zich houden aan regels, enzovoort.

De kinderen of jongeren komen na school naar Epsilon tot 19u, op woensdagen van 12u tot 17u30 en op vakantiedagen van 9u tot 17u.