Wie zijn we

Epsilon begeleidt en ondersteunt gezinnen met opvoedingsmoeilijkheden:

De kinderen luisteren niet of moeilijk, ze trekken op met ‘slechte’ vrienden, er zijn problemen op school,…en als ouder heb je soms het gevoel dat je niet weet hoe je hier mee moet omgaan, hoe je moet belonen en straffen, hoe je regels kan opstellen of afspraken kan maken.

Elke ouder kampt wel eens met deze moeilijkheden of problemen. We bekijken wat jullie vraag is en hoe we samen aan de problemen kunnen werken en welke oplossingen er zijn. In Epsilon kunnen kinderen en jongeren tussen 6 en 18 jaar dagelijks (tijdens week- en vakantiedagen) terecht.

Onze hulpverlening is rechtstreeks toegankelijk. Aanmelding gebeurt via een aanmeldingsformulier dat telefonisch (09/349.13.34) of elektronisch (aanmelding.dagbegeleiding@vzwlia.be) kan aangevraagd worden. Een betrokken hulpverlener (CLB-medewerker, huisarts, OCMW-medewerker,…) kan samen met de ouders een aanvraag indienen.  Als het gezin reeds begeleid wordt door een consulent van het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg (OCJ) of de Sociale dienst van de Jeugdrechtbank, zal deze de hulp aanvragen via het aanmeldingsformulier van Agentschap Jongerenwelzijn.