Tussen Dries en Durme

Vzw LIA wil met het project ‘Tussen Dries en Durme’ volop inzetten op de ontwikkeling van haar parktuin tot een ontmoetings- en speelplek. Daarnaast wordt het Beerkaaihuisje aan de Durme herbestemd.

Meer info op de projectsite.